Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТМ 6002
melodist / 2017-04-09 19:42:47 / Редакция № 3: 2020-03-18 00:24:58
Изображение
Обич над Янтра (Б. Елиезер, В. Самуилов) изп. Ем. Маркова с орк. "София", рък. Т. Димчев,
Мелодия - Мозамбик (Й. Цанков - Д. Симеонов) изп. орк. "София", рък. Т. Димчев,

Чук, чук, чук (Ал. Йосифов, Д. Бозаков) изп. К. Семов с ЕОБРТ, дир. В. Казасян,
Отражение (Т. Тотев) изп. орк. "София", рък. Л. Георгиев
melodist / 2017-04-09 19:43:37 / Редакция № 4: 2020-03-18 00:25:12
Изображение
melodist / 2020-02-24 14:31:24 / Редакция № 1: 2020-02-24 14:31:58
Изображение
melodist / 2020-02-24 14:31:37 / Редакция № 1: 2020-02-24 14:32:18
Изображение
melodist / 2020-03-18 00:24:23
Изображение
melodist / 2020-03-18 00:24:33
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка