Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТМ 5989
melodist / 2017-04-09 19:19:25 / Редакция № 2: 2020-03-18 00:41:59
Изображение
Здравей, фестивал - Т. Русев, Д. Ценов - изп. Й. Христова с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
Старият валс - П. Ступел, Г. Струмски - изп. Г. Минчев с вок.квартет "До-ре-ми-фа" и ЕОБРТ, дир. В. Казасян
Празник на цветята - Ат. Бояджиев, Б. Гудев - изп. вок. инстр. състав "Щурците"
Имах другар - Ат. Косев, М. Спасов - изп. Г. Минчев със състава "Бандараците"
melodist / 2017-04-09 19:19:46 / Редакция № 3: 2020-03-18 00:41:49
Изображение
melodist / 2017-04-09 19:25:44
Изображение
melodist / 2017-04-09 19:26:03
Изображение
melodist / 2017-05-14 18:01:00
Изображение
melodist / 2017-05-14 18:02:55
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка