Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
ВТМ 5985
melodist / 2017-04-09 19:10:31 / Редакция № 2: 2017-06-20 13:32:45
Изображение
Весело момиче (***, б.т. Вл. Башев) - изп. Б. Грънчаров с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев,
Ако всеки на света (Т. Русев, Д. Ценов) - изп. Боян Иванов с орк. "Балкантон" дир. Д. Ганев,
Не съжалявам за нищо (Ванкер) - изп. Евгения Младенова с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
Твоите сини панделки (***, б. т. Й.Янков) - изп. Ангел Тодоров с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
melodist / 2017-04-09 19:12:51 / Редакция № 1: 2017-04-09 19:13:10
Изображение
melodist / 2017-04-09 19:12:57 / Редакция № 1: 2017-04-09 19:13:26
Изображение
melodist / 2017-04-15 22:00:45
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка