Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
ВНМ 5954
melodist / 2017-04-09 18:33:49 / Редакция № 4: 2017-09-17 22:56:11
Изображение
Пее дуетът Ил. Аргиров - В. Карадалиева, солисти при ДАНПТ "Пирин", гл. худ. рък. К. Стефанов, дир. на орк. Ал. Кокарешков
1. Слънце ми е застанало
2. Девойче бело и цървено

Пее дуетът М. Томова - Ж. Костадинова, солисти при ДАНПТ "Пирин", гл. худ. рък. К. Стефанов, дир. на орк. Ал. Кокарешков
1. Тръгнала е мома
2. Дафино моме

Държавният ансамбъл "Пирин" е един от ведушите професионални фолклорни състави в България. Неговото създаване, както и голямата му концертна и творческа дейност доведоха до пресъздаването на редица фолклорни образци—песни и инструментални мелодии на Пиринския край и другите етнографски области в страната. Голямата популярност, която той е получил благодарение на своето истинско народно изкуство, го прави търсен и желан гост навсякъде — от малката селска естрада до големите световни сцени.
Неговият репертоар, съдържащ множество акапелни песни, изпълнени от емоционалния и изразителен женски народен хор, песните за солисти, хор и народен оркестър, множеството индивидуални изпълнения на неговите изтъкнати солисти — Илия Аргиров, Руска Стоименова, Василка Карадалиева, Венета Цветкова и редица други, както и изпълнения на пластичния народен оркестър са една солидна основа, върху която ансамбълът гради своето дълбоко хуманно изкуство.
Предлаганата поредица от плочи на ансамбъла "Пирин" съдържа различии по характер изпълнения на всички негови състави, както и множество популярни песни, изпълнени от неговите солисти.
melodist / 2017-09-17 22:54:08 / Редакция № 2: 2018-03-07 23:39:45
Изображение
melodist / 2017-09-17 22:56:19
Изображение
melodist / 2017-09-17 22:56:31
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка