Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
0448, ВМА 448
melodist / 2017-03-21 23:35:40 / Редакция № 5: 2017-06-14 21:55:43
Изображение
А1. Под дъба на ливадата, 2. Сипвай, хубавице моя, сипвай - изп. В. Кананъу с орк.
3. Чучулига - изп. орк. на РРТ и орк. при АНПТ „Чучулига“
4. Както кажа веднъж, хей! 5. Олтуле, славни мой - изп. М. Латарецу с орк.
6. Когато бях в Йаломица - изп. Б. Синулеску

B1. Сърба - хоро - изп. орк. на РРТ
2. Тодорицо, 3. От воденицата до гората - изп. Йониа Раду с орк.
4. Хоро стакато (Григориас Динико) - изп. орк. на Барбу Лаутару
5. Сърцето ми страда и тръпне от любов, 6. Горо ле, твоите листа - изп. Л. Чобану с орк.
melodist / 2017-03-21 23:36:26 / Редакция № 1: 2017-03-25 17:36:32
Изображение
melodist / 2017-03-21 23:36:37
Изображение
melodist / 2017-03-21 23:36:45
Изображение
bobi124 / 2018-02-07 17:22:20
Изображение
bobi124 / 2018-02-07 17:23:05
Изображение
melodist / 2019-06-10 22:56:47
Изображение
melodist / 2019-06-10 22:56:58
Изображение
melodist / 2019-06-10 22:57:10
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка