Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВТМ 5787
melodist / 2017-04-08 22:31:00 / Редакция № 2: 2017-06-20 12:42:39
Изображение
А1. Първа целувка - ***, б. т. Б. Гудев, съпр. орк. "София", дир. Л. Георгиев
А2. Не си отивай - Б. Карадимчев, Д. Боляров, съпр. ЕОБРТ, дир. М. Левиев

В1. Квартира на кръстопът - С. Русинов, Б. Гудев, съпр. орк. "София", дир. Л. Георгиев
В2. Пеперуди - А. Бояджиев, Б. Гудев, съпр. орк. "Синхрон"

Радвам се, че аз трябва да разкажа на публиката за Мария Мицева, защото я ценя не само като талантлива изпълнителка, но и като неуморен вечно търсеш дух. Не помня да съм я видял без желание да пее, да разучава нова песен или да импровизира на позната тема.
— Хайде да пеем! — е нейната постоянна покана на репетициите, дори в паузите, когато оркестрантите искат да починат и да изпушат по цигара. Тогава тя сама сяда на пианото да си акомпанира и пее.
Лекият жанр е не само нейна професия, а и нейна любов. Оше от Музикалното училище в Пловдив тя се увлича от него и му отдава не малко време. С еднакво увлечение и успех тя пее от леките непретенциозни шлагери до силно драматични шансони. Слушателят винаги е удивен от широките й изпълнителски възможности. В нейно изпълнение сме слушали както ритмично-танцови песни, така и дълбоко прочувствените песни — балади.
Много от песните на нашите композитори са представени на публиката в нейно изпълнение. Мария Мицева, макар и съвсем млада, е вече добре позната и ценена както у нас, така и далеч зад нашите граници, СССР, ГДР, Румъния, Полша, където тя изнася концерти и пее пред телевизията.
Борис Карадимчев
melodist / 2017-04-08 22:32:02 / Редакция № 3: 2018-02-18 23:53:36
Изображение
melodist / 2017-04-08 22:32:38 / Редакция № 1: 2017-04-08 22:32:50
Изображение
melodist / 2017-04-17 19:01:30
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка