Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
ВТМ 5749
melodist / 2017-04-08 20:00:29 / Редакция № 2: 2017-06-20 12:33:29
Изображение
Всяко лято (т. Богомил Гудев), съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
Спомени (т. Маргарита Димова), съпр. орк. "Балкантон", дир. М. Аладжем
Звезди (т. Н. Цонев), съпр. орк. "Балкантон", дир. М. Аладжем
Телефонен разговор (т. Вл. Башев), съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
melodist / 2017-04-08 20:00:35 / Редакция № 2: 2017-04-17 19:47:42
Изображение
melodist / 2017-04-17 19:43:35 / Редакция № 1: 2017-04-17 19:47:52
Изображение
melodist / 2017-04-17 19:46:30
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка