Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
5615
melodist / 2017-04-08 12:11:37 / Редакция № 2: 2017-08-20 23:33:22
Изображение
Събрали са се, отбрали, съпр. малък орк. с рък. Цв. Благоев
Мама Йорданка плетеше, съпр. орк. от народни инструменти, дир. Б. Петров
Мари леко пее гиздава Еленка, съпр. орк., дир. Хр. Тодоров
Мари, Златунке, съпр. орк., с рък. Хр. Тодоров
melodist / 2017-04-08 12:11:45 / Редакция № 1: 2017-08-20 23:33:35
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка