Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВЕК 3958
дата на запис: издание 1989 г.
melodist / 2017-04-07 21:42:09 / Редакция № 5: 2019-07-30 20:45:21
Изображение
Български народни детски песни:
1. Придрънкалой, коладе - изп. детска певческа група от гр. Бургас,
2. Юбава нено, нело ле - изп. Валентина Грудева (11-годишна) и Стоянка Романова (9-годишна) от с. Звънчево, Пловдивска област,
3. Стпни ми, майчо, омеси - изп. Христо Искилиев (7-годишен) от гр. Смолян.
Български съвременни детски песни:
1. Горска теменужка (Марин Големинов, Веса Паспалеева) - изп. деца от детска градина № 4 гр. Павликени - музикален ръководител Пенка Бояджиева,
2. Слушай, мечо (Петър Льондев, Атанас Душков) - изп. вокална детска група "Сребърни звънчета" - худ. рък. Ангелина Милева,
3. Детство мое (Георги Костов, Георги Струмски) - изп. Климент Денчев и дете
melodist / 2017-04-07 21:42:43 / Редакция № 3: 2019-07-30 20:45:32
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка