Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
ВЕК 3941
дата на запис: издание 1989 г.
melodist / 2017-04-07 21:23:19 / Редакция № 4: 2018-07-24 14:10:38
Изображение
Песни от Ем. Емануилов:
Възпоминание за Батак, Аз съм българче (т. Ив. Вазов) изп. Асен Ангелов.
За тебе пея, свобода (т. М. Шопкин) изп. Стоян Попов
melodist / 2017-04-07 21:23:33 / Редакция № 3: 2018-02-02 12:51:46
Изображение
melodist / 2017-08-01 14:31:24 / Редакция № 1: 2017-08-01 14:31:47
Изображение
melodist / 2017-08-01 14:32:03 / Редакция № 1: 2017-08-01 14:32:24
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка