Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВТК 3904
дата на запис: издание 1987 г.
melodist / 2017-04-07 20:46:49 / Редакция № 3: 2018-07-24 12:37:56
Изображение
Умират песните без небеса - И. Калчинов, Л. Стефанова, К. Бирбучуков,
Трябва всичко - И. Калчинов, Е. Евтимов, И. Кънчев-Н. Коларов
melodist / 2017-04-07 20:46:58 / Редакция № 1: 2017-04-16 16:14:28
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка