Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВТК 3601
дата на запис: издание 1981 г.
melodist / 2017-04-04 23:09:55 / Редакция № 3: 2018-07-23 18:52:21
Изображение
Родина моя (муз. Й. Чубриков, т. С. Таджер) изп. Дончо Минчев и Мария Иванова
Баллада о Шипке (муз. Й. Чубриков, т. Емил Розин) изп. Дончо Минчев. Четец Иван Тонев
melodist / 2017-04-04 23:11:05 / Редакция № 2: 2017-04-04 23:12:15
Изображение
melodist / 2017-04-04 23:12:24 / Редакция № 1: 2017-04-04 23:12:41
Изображение
melodist / 2017-04-04 23:12:52 / Редакция № 1: 2017-04-04 23:13:09
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка