Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВНК 3591
дата на запис: издание 1981 г.
melodist / 2017-04-04 22:53:13 / Редакция № 2: 2018-07-23 18:51:28
Изображение
Право шопско хоро,
Йовино хоро
Съпр. орк., обр. и дир. Христофор Раданов
melodist / 2017-04-04 22:53:36
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка