Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВТК 3501
дата на запис: издание 1980 г.
melodist / 2017-04-03 22:00:17 / Редакция № 3: 2018-07-23 18:24:25
Изображение
Нямаш време (б. т. Ж. Кюлджиева, К. Цеков) съпр. орк., дир. К. Цеков
Иди си (б. т. Ж. Кюлджиева, К. Цеков) съпр. орк., дир. К. Цеков
melodist / 2017-04-03 22:01:42 / Редакция № 1: 2017-04-03 22:01:53
Изображение
melodist / 2017-04-03 22:02:02 / Редакция № 1: 2017-04-03 22:02:17
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка