Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТК 3466
melodist / 2017-04-03 21:06:30 / Редакция № 2: 2017-06-18 20:44:20
Изображение
Кремиковска песен (Т. Русев, Д. Дамянов, Ив. Кутиков) Изп. Хр. Кидиков с орк. Спектър, дир. Ив. Кутиков,
Огнени цветя (Т. Русев, Г. Ендокиев, Ив. Кутиков) Изп. Бонка Найденова и Хр. Кидиков с орк. Спектър, дир. Ив. Кутиков
melodist / 2017-04-03 21:07:04 / Редакция № 2: 2017-04-17 22:51:25
Изображение
melodist / 2017-04-03 21:07:39 / Редакция № 2: 2017-04-17 22:51:39
Изображение
melodist / 2017-04-17 23:02:40
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка