Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТК 3331
дата на запис: издание 1977 г.
melodist / 2017-04-02 00:02:53 / Редакция № 3: 2018-07-22 23:02:20
Изображение
Амиго, Чарли - б.т. Жива Кюлджиева, ар. Недко Трошанов,
Мери Джанет - б.т. Жива Кюлджиева, ар.Вили Казасян. Съпровожда ФСБ
melodist / 2017-04-02 00:03:36 / Редакция № 1: 2017-04-02 00:04:09
Изображение
melodist / 2017-04-02 00:04:32 / Редакция № 1: 2017-04-02 00:04:50
Изображение
melodist / 2019-10-12 16:47:46
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка