Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
306, ВАА 306
melodist / 2017-03-21 19:01:35 / Редакция № 4: 2018-07-31 20:57:07
Изображение
Провинциалисти - изп. Виолета Бахчеванова,
Фрос Мувитон - изп. Татяна Лолова,
Отчет- изп. Константин Димчев,
Не е куче като куче - изп. Константин Димчев,
Не съм от тях, - изп. Виолета Бахчеванова,
Село - изп. засл. артист Иван Кондов
melodist / 2017-03-21 19:02:01 / Редакция № 1: 2017-07-30 00:45:05
Изображение
Средна плоча (10-инчова):
А) 1. Отчет - изп. Конст. Димчев
2. Фрос Мувитон - изп. Т. Лолова

Б) 1. Не е куче като куче - изп. Конст. Димчев
2. Село - изп. Ив. Кондов
melodist / 2018-07-31 20:58:23
Изображение
melodist / 2018-07-31 20:58:32
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка