Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВТК 3044
дата на запис: издание 1973 г.
melodist / 2017-03-31 18:59:05 / Редакция № 4: 2018-07-22 20:00:34
Изображение
Джулия (Ем. Димитров, В. Андреев, Ив. Пеев) съпр. ЕО, дир. Ив. Пеев
Не си родена ти (Ал. Йосифов, М. Белчев, К. Драгнев) съпр. ЕО, дир. К. Драгнев
melodist / 2017-03-31 19:01:09 / Редакция № 2: 2017-04-16 14:16:00
Изображение
melodist / 2017-04-16 14:15:49
Изображение
melodist / 2017-04-16 17:45:19
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка