Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТК 2845
melodist / 2017-03-30 18:00:49 / Редакция № 2: 2018-01-25 23:13:07
Изображение
Танц "София" - А. Косев, изп. орк. Балкантон, дир. Д. Ганев,
Всичко от мен - ***, изп. орк. "София" с мъжка вок. гр., дир. Л. Георгиев
melodist / 2017-03-30 18:00:56 / Редакция № 1: 2018-01-25 23:13:16
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка