Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТК 2805
melodist / 2017-03-30 17:31:34 / Редакция № 3: 2020-03-05 10:50:46
Изображение
Към Слънчевия бряг (Д. Вълчев, Д. Василев) изп. Маргр. Николова и К. Семов, съпр. естр. орк., дир. авторът,
Моя любов разпиляна (Т. Русев, Д. Дамянов) изп. Марг. Димитрова, съпр. естр. орк., дир. Ем. Георгиев
melodist / 2017-03-30 17:31:44 / Редакция № 2: 2020-03-05 10:50:51
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка