Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВТК 2772
melodist / 2017-03-30 16:36:45 / Редакция № 1: 2017-06-18 17:07:23
Изображение
Къде отиват ветровете (Б. Елиезер, Н. Кънчев) изп. Н. Светославова ,
Учителката по руски (П. Ступел, Г. Бакалов) изп. Г. Попов, съпр орк. "София", дир. Л. Георгиев
melodist / 2017-03-30 16:36:59 / Редакция № 1: 2020-03-05 00:44:45
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка