Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВНК 2720
melodist / 2017-03-30 16:00:51 / Редакция № 1: 2017-06-18 15:19:50
Изображение
А. Събота вечер - Й. Цанков, Д. Василев, изп. Лили Иванова с орк . “Балкантон”, дир. Д. Ганев
Б. Любовта е море - П. Ступел, П. Караангов, изп. Лиана Антонова с орк. София, дир. Л. Георгиев
melodist / 2017-03-30 16:01:09 / Редакция № 1: 2017-11-24 21:05:40
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка