Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВХА 2145
дата на запис: издание 1977 г.
melodist / 2017-03-29 21:07:37 / Редакция № 4: 2018-07-22 22:55:32
Комунисти, комсомолци, пионери / П. Ступел; изпълнява Детски хор на Комитета за телевизия и радио, диригент Хр. Недялков. Откъде започва родината / В. Баснер; изпълнява М. Бернес с оркестър. Ален мак / аранжимент Ст. Рибаров; изпълнява П. Куршумов със съпровод на оркестър и вокална група. Слава на нашата партия / Г. Златев-Черкин; текст К. Масларски. Елате, хиляди младежи / Ас. Карастоянов; текст Ив. Бурин. Комунисти, комсомолци / Г. Костов; текст П. Кицов; изпълнява Ансамбъл за песни при Комитета за телевизия и радио, диригент М. Милков. Химн на Световна федерация на демократичната младеж / Ан. Новиков; текст Л. Ошанин; изпълнява Детски хор на Комитета за телевизия и радио, диригент Хр. Недялков. Алени макове / Ст. Драгостинов; текст П. Парижков; изпълнява вокално-инструментална група "Кукери". Ние ще останем в песните / Ал. Пахмутова; текст Н. Добронравов; изпълнява вокално-инструментална група "Вераси". Ветераните / Н. Андреев; текст Р. Ботева; аранжимент Хр. Платов; изпълняват М. Белчев - естраден певец и Хр. Платов - китара. Нашата мила родна страна / Д. Петков; текст Ив. Генов; изпълнява А. Павлова с Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян. Анкетен лист / Ат. Косев; текст Евт. Евтимов; изпълняват П. Чернев - естраден певец и Д. Христов - китара. Да не падаме на колене / Б. Молхов; текст Г. Джагаров; изпълнява вокално-инструментална група "Съвременик". Венсеремос / С. Ортега; обраб. Л. Денев; изпълнява П. Нечев и Ансамбъл за песни при Комитета за телевизия и радио, диригент М. Милков
melodist / 2017-03-29 21:07:43
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка