Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВХА 2136-2137 (2 плочи)
дата на запис: издание 1977 г.
melodist / 2017-03-29 20:59:58 / Редакция № 4: 2018-07-22 22:32:42
Плоча 1
ВХА 2136:
София - Москва / Ал. Текелиев; текст Г. Струмски; изпълнява детски хор "Бодра песен" - гр. Шумен, диригент В. Вичева.
Дружба навеки / Д. Хинков; текст Ив. Генов; изпълнява Българска хорова капела "Светослав Обретенов", солистка Р. Цачева.
Братство и дружба / Ж. Леви; текст М. Вершинин; аранжимент Ст. Рибаров; изпълнява Българска хорова капела "Светослав Обретенов", солист Н. Любенов и О. Василев, диригент Л. Митрополитски.
За дружба, за мир / Ем. Емануилов; текст И. Генов, изпълнява Ансамбъл за песни при Комитета за телевизия и радио, диригент М. Милков
Дружба / Д. Петков; текст Н. Кънчев, изпълнява Ансамбъл за песни при Комитета за телевизия и радио, диригент М. Милков
Обич и вярност / Ал. Райчев; текст Цв. Ангелов; изпълнява Ансамбъл за песни при Комитета за телевизия и радио, диригент М. Милков.

София - Москва / Б. Елиезер; текст Г. Струмски; аранжимент Н. Трошанов; изпълнява М. Николова; съпровожда оркестър "Балкантон", диригент Н. Трошанов.
Звезда над Москва и над София грее / Д. Добрев; текст П. Парижков; аранжимент Св. Русинов; изпълнява Г. Кордов.
Една зорница ни огрява / А. Заберски; текст Б. Вулжев; аранжимент Р. Любенов; изпълнява К. Филипова; съпровожда Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян.
Альоша / Хр. Ковачев; текст Д. Точев; аранжимент Т. Димчев; изпълнява Б. Иванов; съпровожда Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент Т. Димчев.
Песен за Альоша / Евг. Колмановски, аранжимент Т. Димчев; изп. М. Николова и Г. Кордов, съпровожда Естраден оркестър
на Комитета за телевизия и радио, диригент К. Дончев
Рамо до рамо / А. Заберски, текст Б. Вулжев; изпълнява А. Тодоров, съпровожда Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян


ВХА 2137
Ален мак, ар. Ст. Рибаров, изп. П. Куршумов с БХК "Светослав Обретенов" и СОКТР, дир. Ст. Рибаров
Де е България, текст Ив. Вазов, изп. "Хайдушка песен"
Хей, поле широко, м. и т. Л. Ченчева, обр. Б. Тотев, изп. АПКТР, дир. М. Милков
Шумете, дебри и балкани, м. Л. Пипков, т. Мл. Исаев, ар. Г. Робев, изп. БХК "Светослав Обретенов" и СОКТР, дир. Г. Робев
Откак се е, мила моя майко льо, обр. Т. Попов, изп. ДХКТР, дир. Хр. Недялков
Комунистическа, м. Д. Петков, т. Цв. Ангелов, изп. хор "Добруджански звуци" и дух. оркестър, дир. З. Медникаров

Една българска роза, м. Д. Вълчев, т. Н. Вълчев, ар. Д. Таралежков, изп. П. Христова с ЕО, дир. Д. Вълчев
Моя страна, м. Ем. Димитров, т. В. Андреев, ар. М. Щерев, изп. Ем. Димитров със "Синьо-белите", дир. М. Щерев
Нашата мила страна, м. Д. Петков, т. Ив. Генов, ар. Н. Андреев, изп. Ани Павлова със "Стакато", дир. Д. Таралежков
На героите, м. Ал. Йосифов, т. П. Матев, ар. К. Драгнев, изп. М. Хранова с ЕО, дир. К. Драгнев
Побратими, м. Т. Димчев, т. М. Цоневски, изп. Й. Христова с ЕОКТР, дир. В. Казасян
У дома, м. Т. Русев, т. Д. Дамянов, изп. Л. Иванова с ЕО, дир. Т. Русев
melodist / 2017-03-29 21:00:34 / Редакция № 2: 2018-07-21 16:31:53
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка
АПБРТ  104
ЕОКТР  235