Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВНА 1856
дата на запис: издание 1976 г.
melodist / 2017-03-28 17:41:45 / Редакция № 2: 2018-07-22 22:07:58
Изображение
Тъкала ли си, момина мале / И. Вълев; солистка Атанаска Димитрова.
Малки моми китки берат.
Почукахме, потропахме / солист И. Вълчев.
Девойко, китка размесна / солисти Ат. Димитрова и Н. Томова.
Дайчово хоро (м. А. Наумов)
Леле Радо / солистка В. Цочева.
Аз съм момче гурбетчийче / солист И. Вълчев
Дир. Ив. Вълев (1, 2, 4, 7), А. Шопов (3, 5, 6). Обр. Ив. Вълев (2, 3, 4, 7), А. Шопов (6)

Стано, Станчице / солист И. Вълчев.
Мари Тодоро / Солистка Ат. Димитрова.
Върбелско хоро.
Прочула се Неранза / солистки Ат. Димитрова, Н. Томова и Н. Цолова.
Заспала ли си, Ягодо?
Дено, Денчице / солистка Н. Томова.
Похвали се хубава Донка
Обр. и дир. Ив. Вълев (1, 2, 4, 7), А. Шопов (3, 6), обр. Н. Кауфман (5), дир. Ив.Вълев (5)
melodist / 2017-03-28 17:42:21 / Редакция № 1: 2017-06-17 23:08:23
Изображение
bobi124 / 2017-07-23 00:00:53
Изображение
bobi124 / 2017-07-23 00:01:02
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка