Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВТА 1855
1975, дата на запис: 1975
melodist / 2017-03-28 17:40:25 / Редакция № 6: 2022-07-01 19:13:53
I страна
На мъртвите герои / Ал. Йосифов; текст П. Матев; аранжимент К. Драгнев; изпълнява М. Хранова с естраден оркестър, диригент К. Драгнев (3.30)
Жар птицата мълчи / З. Георгиев; текст Л. Еленков; аранжимент М. Ваклинов; изпълнява Б. Грънчаров; съпровожда естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио и вокална група, диригент В. Казасян (2.55)
Тополите край гарата / м. и ар. Иван Ноев; текст Ев. Евтимов; изпълнява Иван Магеров; съпровожда оркестър "Евмолпия" - Пловдив (4.00)
Поколение 30 / А. Заберски; текст Б. Вулжев; аранжимент М. Ваклинов; изпълнява А. Тодоров; съпровожда естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент А. Заберски (3.20)
Альоша-Альоша / Хр. Ковачев; текст Д. Точев; аранжимент Т. Димчев; изпълнява Бойко Иванов с вокална група и оркестър "Балкантон" (2.20)
Вечният цвят / З. Георгиев; текст Л. Еленков; изпълнява Хр. Петров с естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент З. Георгиев (3.30)

II страна
Тракийски момичета / Хр. Ковачев; текст Д. Точев; аранжимент С. Стойков; изпълнява вокално-инструментален състав "Кукери", диригент Ал. Дамянов (2.55)
Дунавската равнина / Ал. Йосифов; текст Д. Точев; аранжимент Н. Андреев; изпълнява Петко Петков с вокална група и естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио (2.00)
Септемвриʼ23 / Ат. Косев; текст Д. Стойчев; аранжимент Т. Димчев; изпълнява П. Панайотов с естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян (2.40)
Хиляди прозорци / С. Младенов; текст Г. Константинов; изпълнява Хр. Петров с вокално-инструментален състав "Везни" (3.20)
Светлини от Козлодуй / З. Георгиев; текст П. Кицов; изпълнява Ст. Оникян с естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио и вокална група, диригент В. Казасян (3.30)
Моя земя / Н. Андреев; текст Ел. Димитрова; изпълнява Цв. Панков с оркестър, диригент Н. Андреев (4.15)
melodist / 2017-03-28 17:40:42 / Редакция № 3: 2022-06-14 14:33:21
Изображение
melodist / 2017-03-28 17:40:49
Изображение
melodist / 2017-03-28 17:40:56
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка