Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
4 участника имат този албум
ВНА 1774
дата на запис: издание 1975 г.
melodist / 2017-03-27 22:43:58 / Редакция № 4: 2018-07-22 21:51:21
Изображение
Пирине, Пирине / солистка В. Цветкова.
В огин пламна Пирин планина / солисти В. Карадалиева, Г. Николов; аранжимент Ст. Стоянов.
Парапунов войвода / Д. Янев, Ст. Стоянов; солист Г. Николов.
В скута на Рила и Пирин / солистка Р. Стоименова; аранжимент Ст. Стоянов.
Жельо войвода / Д. Янев, Ст. Стоянов.
Духни, ветре, от Пирин и Рила / Д. Янев, Ал. Кокарешков.

Двеста сокола / солистка М. Бойрикова; аранжимент Ст. Стоянов.
Двама другари / солистка В. Карадалиева.
Песен за двете ятачета / солистка Р. Стоименова.
Свидни рожби / солистка Т. Сърбинска; аранжимент Ст. Стоянов.
Родил се в Пирин храбър юнак / Д. Янев, Ал. Кокарешков.
Пиринска младост / аранжимент Ст. Стоянов.
melodist / 2017-03-27 22:44:20 / Редакция № 1: 2017-06-17 20:33:28
Изображение
melodist / 2017-03-28 00:52:03
Изображение
melodist / 2017-03-28 00:52:11
Изображение
bobi124 / 2017-08-22 18:19:22
Изображение
bobi124 / 2017-08-22 18:19:36
Изображение
larryweiner / 2017-11-20 06:31:46
Изображение
larryweiner / 2017-11-20 06:32:00
Изображение
melodist / 2019-07-19 15:15:58 / Редакция № 1: 2019-07-19 15:17:03
Изображение
melodist / 2019-07-19 15:16:07 / Редакция № 1: 2019-07-19 15:16:42
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка