Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВТА 1734
melodist / 2017-03-27 21:16:32 / Редакция № 3: 2021-04-11 16:52:38
Изображение
I страна
1. РОНДО НА МЕФИСТОФЕЛ из оп. „Фауст" (Гуно)
Изп. Н. Гяуров с Лондонски Симф. орк. и хор, дир. Е. Даунс
2. АРИЯ НА МАНОН из. оп. „Манон" (Масне)
Изп. Р. Кабаиванска със СОКТР, дир. В. Стефанов
3. АРИЯ НА ЕНЦО из оп. „Джоконда" (Понкиели}
Изп. Н. Николов със СОКТР, дир. В. Стефанов
4. АРИЯ НА ДОН БАЗИЛИО из оп. „Севилският бръснар" (Росини)
Изп. Н. Гюзелев със СОПФ, дир. Р. Райчев
5. АРИЯ НА ОРФЕЙ из оп. „Орфей" (Глук)
Изп. Ал. Милчева-Нонова с Кам. орк. на СНО, дир. М. Ангелов
6. РАЗКАЗ НА СТАРИЯ ЦИГАНИН из. оп. „Алеко" (Рахманинов)
Изп. Дим. Петков с хора на АПКТР и СОПФ, дир. Р. Райчев

II страна
1. ДЕН (Т. Русев, Д. Дамянов, М. Щерев}
Изп. Лили Иванова с "Маковете", дир. Т. Русев
2. МОЯ СТРАНА (Е. Димитров, В. Андреев, М. Щерев)
Изп. Ем. Димитров със "Синьо-белите", дир. М. Щерев
3. ПЕСЕН ЗА АЛЬОША (Ев. Колмановски, ар. Т. Димчев)
Изп. Маргр. Николова и Г. Кордов с ЕОКТР, дир. К. Дончев
4. ЕДНА БЪЛГАРСКА РОЗА (Д. Вълчев, Н. Вълчев, Д. Таралежков)
Изп. Паша Христова с ЕО, дир. автора
5. ХЕЙ, ПОЛЕ ШИРОКО (м. и т. Л. Ченчева, обр. Б. Тотев)
Изп. АПКТР, дир. М. Милков
6. НАШАТА МИЛА СТРАНА (Д. Петков, Ив. Генов, Н. Андреев)
Изп. Ани Павлова със "Стакато", дир. Д. Таралежков
melodist / 2018-07-21 15:07:26 / Редакция № 4: 2021-04-11 16:39:03
Изображение
melodist / 2021-04-11 16:49:35
Изображение
melodist / 2021-04-11 16:49:44
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка