Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
1
1 участник има този албум
204
melodist / 2017-03-20 22:37:19 / Редакция № 1: 2017-06-14 18:43:41
Вечерна песен (Ем. Георгиев) изп. Г. Кордов с орк., дир. авторът
До сетния миг (П. Хаджиев) изп. Ив. Ахчийски с орк., дир. В. Стефанов
Писмо от кораба (Т. Попов) изп. трио с орк., дир. М. Милков
Остана ми спомен (Йос. Цанков), изп. Ив. Ахчийски с орк., дир.В. Стефанов

Разтегни, Андрей, акордеона (Т. Попов) изп. Г. Кордов и Спиров с АМПБРТ, дир. М. Милков
Пролетен зов (Ал. Райчев) изп. Ив. Ахчийски с орк., дир. В. Стефанов
Не питай защо съм смутена (Б. Икономов) изп. Ир. Чмихова с АМПБРТ, дир.М. Милков
Песен за моя град (Ж. Леви) изп. Ив. Ахчийски с орк., дир. авторът
melodist / 2017-03-20 22:37:34 / Редакция № 1: 2017-06-14 18:43:29
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка