Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВКА 1634
дата на запис: издание 1974 г.
melodist / 2017-03-26 23:54:27 / Редакция № 3: 2019-07-04 21:30:49
Дете! Като цвете си прекрасна / текст А. Плещеев. В мълчанието на нощта / текст А. Фет. Пред иконата / текст А. Галенищев-Кутузов. Увяхна цветето / текст Д. Ратхауз. Залюбих за мъка / текст А. Плещеев. Време е / текст С. Надсон. Не пей, красавице / текст А. Пушкин. О не, моля, не си отивай; Христос възкръсна / текст Д. Мережковский. Всичко минава / текст Д. Ратхауз. Аз те чакам / текст М. Давидова. Печална нощ / текст И. Бунин. Всичко ми отне / текст Ф. Тютчев. Вчера се срещнахме / текст Я. Полонский. Тук е хубаво / текст Г. Галина. Аз бях при нея / текст А. Колцов. Ех ти, моя нива / текст А. Толстой
melodist / 2017-03-26 23:54:35
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка