Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТА 1632
дата на запис: издание 1974 г.
melodist / 2017-03-26 23:51:19 / Редакция № 3: 2018-07-22 21:18:01
Изображение
Песен за мама / бълг. текст М. Минков; аранжимент Ив. Пеев; изпълнява М. Хранова с "6+1", диригент Ив. Пеев.
От днес нататък / Ат. Косев, текст Д. Дамянов; аранжимент Ив. Трайков; изпълнява Б. Грънчаров с вокална група и естраден оркестър, диригент Ат. Косев.
Накъде летят чайките / бълг. текст Д. Ценов; аранжимент В. Захариев; изпълнява Д. Венкова с оркестър "София", диригент Д. Симеонов.
Мое слънце / муз. и ар. М. Аладжем; текст Д. Ценов; изпълнява М. Чаушев с Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент А. Заберски.
Моите думи / бълг. текст М. Спасов; аранжимент Р. Попов; изпълнява М. Иванова със "Стакато", диригент Р. Попов.
Любовен зов / М. Щерев; текст Ст. Банков; аранжимент С. Венков; изпълнява Цв. Панков с вокална група и оркестър "София", диригент Д. Симеонов.

Твоят мъжки път / Т. Русев; текст М. Берберов; аранжимент М. Щерев; изпълнява Хр. Кидиков с Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян.
Тръгни с надежда / бълг. текст Ж. Кюлджиева; аранжимент Н. Трошанов; изпълнява М. Димитрова с естраден оркестър, диригент Д. Таралежков.
Пролетни гнезда / бълг. текст Д. Керелезов; аранжимент Н. Куюмджиев; изпълнява трио "Обектив" с естраден оркестър, диригент Н. Куюмджиев.
Ранни цветя / муз. и ар. Н. Андреев; текст М. Спасов; изпълнява Е. Маркова с Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент Т. Димчев.
Светофари / Св. Русинов; текст М. Спасов; аранжимент В. Казасян; изпълнява "Студио В" с Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян.
Дивни години / бълг. текст Ж. Кюлджиева; аранжимент Ив. Пеев; изпълнява М. Хранова с "6+1", диригент Ив. Пеев
melodist / 2017-03-26 23:51:35 / Редакция № 4: 2019-01-10 23:59:23
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-10 15:42:18 / Редакция № 1: 2017-10-10 15:42:37
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-10 16:33:01 / Редакция № 1: 2017-10-10 16:33:23
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка