Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
0197
melodist / 2017-03-20 22:12:50 / Редакция № 3: 2017-06-20 21:22:00
Изображение
Панчо Владигеров (р. 1899), народен артист и лауреат на Димитровска награда, е один от най-крупните български композитори. Творчеството му отдавна е получило признание у нас и в чужбина. Създал е операта "Цар Калоян", балета "Легенда за езерото", сценична музика към много пиеси, 4 концерта за пиано и 1 концерт за цигулка, 2 симфонии, 2 увертюри, 2 симфонични поеми, 6 оркестрови сюити, българска рапсодия "Вардар", 25 различни пиеси за оркестър, камерни творби, към 100 пиеси за пиано, цигулка и други инструменти и много песни.
Балетът "Легенда за езерото", оп. 40, има за сюжетна основа едно старинно предание за възникването на Дойранското езеро. Завършен е през 1946 г., но не е поставян сценично. От него композиторът е оформил две оркестрови сюити за концертно изпълнение (първата - през 1947 г., втората - през 1953 г.). Музиката на балета се отличава с дълбоко национална форма, ярка образност, голяма емоционална наситеност и цветиста оркестрация.
Първата сюита от балета "Легенда за езерото" се състои от четири части, всяка от които включва по няколко епизода. Първата част носи заглавие "Въведение и Главен танц". Въведението, което е голямо по размери, се явява като обобщено предварително зложение на идейно-образното съдержание на балета. Започвайки мрачно, музиката в развитието си става ту разказвателна, ту лирична, ту пейзажно-описателна. Многообразието на настроенията е свързано умело и логично в единна композиционна постройка. След въведението с кратък преход встъпва "Главен танц" - динамичен хоровод с чести синкопирани ритми и избухвания на оркестровата звучност.
Втората част - "Пасторал" - е една поетична музикална идилия. В средния дял настроението придобва носталгично-тъжовна окраска, след което отново се възвръща светлата лиричност. В следващата част - "Легенда за езерото" - преобладава романтичното повествувание, на което не липсва и емоционална напрегнатост. Заключителната част на сюитата - "Русалийски игри" - пресъздава тези буйни македонски народни танци. Написана изцело в комбинирани неравноделни тактове (9/8 +5/8, 7/8 +5/8 и др.) музиката на тази част притежава една особена първична изразителност и сила. Войнственият дух на русалийските танци е постигнат също и с характеристични мелодически интонации и оркестрационни похвати.
Сюита № 1 от балета "Легенда за езерото" е изпълнена за пръв път на 19.IV.1948 г. от Софийската държавна филхармония под диригентството на автора.
melodist / 2017-06-20 21:22:18 / Редакция № 1: 2017-10-27 00:11:32
Изображение
melodist / 2017-06-20 21:22:31
Изображение
сп. "Българска музика"
melodist / 2017-08-02 21:10:20 / Редакция № 1: 2017-08-02 21:11:03
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка