Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
ВТА 1580
дата на запис: издание 1973 г.
melodist / 2017-03-26 22:52:40 / Редакция № 4: 2018-07-22 19:36:49
Изображение
Кажи ми нещо / В. Хемърд; изпълняват Маут Нийл и Мак Нийл.
Добре дошла у дома / Стейн; изпълнява Л. Сайд.
Ръка за ръка / изпълнява Кристоф.
Никога няма да свърши песента на любовта / Делани; изпълнява Ню Сийкърс.
Довиждане, моя любов / Панас; изпълнява Д. Русос.
Мастилницата / изпълнява Шокин Блу.

Ела, ела / Жордан; изпълнява М. Лафоре.
Мила / Отиз; изпълняват Сюпримс И Фор Топс.
Ти си по-нежна от всички / М. Шуман; изпълнява М. Шуман.
Виж какво направи / Холдър; изпълнява Слейд.
Ела и остани при мен / Даймънд; изпълнява Н. Даймънд.
Ра-та-та / Джоунс; изпълнява Ротейшън
melodist / 2017-03-26 22:52:53 / Редакция № 1: 2017-06-15 15:38:23
Изображение
01
01.Скажи мне что-нибудь (Ван Хемерд) Маут, Мак Нийл
02.Добро пожаловать домой (Стейн) Лефт Сайда
03.Рука за руку (неизв) Кристоф
04.Никогда не кончится песня любви (Делануа) Нью Сикерс
05.До свиданья, моя любовь (Панас) Демис Руссос
06.Чернильница (неизв) Шокин Блу
02
07.Приди, приди (Жордан) Мари Лафоре
08.Милая (Оттиза) Сюпримз и Фор Топс
09.Ты нежнее всех (М.Шуман) Морт Шуман
10.Посмотри, что ты сделал (Холдер) Слейд
11.Приди и останься со мной (Дайменд) Найл Дайменд
12.Ра-та-та (Джоунс) Ротейшем

А1. Mouth & MacNeal - Tell Me Word (H. van Hemert, H. van Hoot)
А2. Left Side - Welcome To My House
А3. Christophe - Main dans la main (Christophe — Léonie)
А4. The New Seekers - Never Ending Song Of Love (Delany Brumlett)
А5. Demis Roussos - Good-bye, My Love (M. Panas / J. Lloyd, K. Munro)
А6. Shocking Blue - The Inkpot (R. van Leeuwen)

В1. Marie Laforêt - Viens, viens (H. R. Barns, Ralph Bernet, Sven Linus)
В2. Supremes & Four Tops - Baby (You're Got What It Takes) (Clyde Otis, Murray Stein)
В3. Mort Shuman - Shami-sha (M. Shuman)
В4. Slade - Look Wot You Dun (N. Holder, J. Lea, D. Powell)
В5. Neil Diamond - Ain't No Way (N. Diamond)
В6. Rotation - Ra-ta-ta (C. Juwens, C. Heilburg)
melodist / 2017-03-26 22:53:48 / Редакция № 2: 2017-10-19 11:11:46
Изображение
melodist / 2017-03-26 22:53:57
Изображение
melodist / 2017-03-28 00:36:25
Изображение
melodist / 2017-03-28 00:36:33
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-09-23 16:20:44
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-09-23 16:20:53
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка